SKŁADNIKI ROŚLINNE

W produktach Yves Rocher wykorzystujemy ponad 250 składników pochodzenia roślinnego.

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE

U podstaw działań marki Yves Rocher leżą trzy zasady:

 • RACJONALNOŚĆ w wykorzystywaniu zasobów naturalnych
 • OCHRONA ROŚLIN w celu zapewnienia ich naturalnej różnorodności
 • WSPÓŁPRACA ze społecznościami z całego świata i wzajemna wymiana wiedzy

 

55 HEKTARÓW

Odpowiedzialna uprawa pól oznacza zachowanie naturalnych warunków środowiskowych poprzez:

 • KONTROLĘ szkodników
 • ZAPYLANIE
 • RECYKLING wody deszczowej
 • ZAPOBIEGANIE erozji ziemi
 • UTRZYMANIE jakości ziemi

 

KARTA ROŚLIN

Yves Rocher zobowiązuje siebie i swoich dostawców do ścisłego przestrzegania zasad zawartych w tzw. Karcie Roślin:

 • Zakaz stosowania składników roślinnych
  modyfikowanych genetycznie
 • Zakaz stosowania zagrożonych gatunków roślin
 • Pierwszeństwo dla gatunków
  pochodzącym z ekologicznych upraw